Ar Jums jau yra 20 metų?
Taip
Ne

Naujienos

AB „Kauno alus“ akcininkams!

Valdybos pirmininko iniciatyva ir valdybos sprendimu AB „Kauno alus“ (į. k. 133698115, Savanorių pr. 7, Kaunas) 2019 m. balandžio 19 d. 10 val. šaukia eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris vyks Savanorių pr. 7, Kaune. Dalyvių registravimas nuo 9:00 val. iki 9:45 val. Su savimi turėti išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos ir asmens dokumentą.

Susirinkimo apskaitos diena – 2019 m. balandžio 12 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos diena – 2019 m. gegužės 07 d. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, tai yra 2019 m. gegužės 07 d. bus bendrovės akcininkai.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Metinis pranešimas apie Akcinės bendrovės „Kauno alus“  veiklą 2018 m.
2. Audito išvada.
3. Finansinės atskaitomybės už 2018 m. tvirtinimas.
4. 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
5. Auditoriaus tvirtinimas.

Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki akcininkų susirinkimo akcininkai gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais AB „Kauno alus“ administracijoje, adresu Savanorių pr. 7, Kaunas.

Papildomą informaciją ir akcininkų teisių įgyvendinimą įgaliota teikti generalinė direktorė Lina Šileikienė, tel. (8 37) 20 18 38.