AB „Kauno alus“ akcininkams!

Valdybos pirmininko iniciatyva ir valdybos sprendimu AB „Kauno alus“ (į. k. 133698115, Savanorių pr. 7, Kaunas) 2018 m. balandžio 26 d. 10 val. šaukia eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris vyks Savanorių pr. 7, Kaune. Dalyvių registravimas nuo 9 val. iki 945 val. Su savimi turėti išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos ir asmens dokumentą.

Susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 19 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 11 d. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, tai yra 2018 m. gegužės 11 d. bus bendrovės akcininkai.

Susirinkimo darbotvarkė: 1. Metinis pranešimas apie Akcinės bendrovės „Kauno alus“ veiklą 2017 m. 2. Audito išvada. 3. Finansinės atskaitomybės už 2017 m. tvirtinimas. 4. 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymas. 5. Auditoriaus tvirtinimas.

Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki akcininkų susirinkimo akcininkai gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais AB „Kauno alus“ administracijoje, adresu Savanorių pr. 7, Kaunas.

Papildomą informaciją ir akcininkų teisių įgyvendinimą įgaliota teikti generalinė direktorė Lina Šileikienė, tel. (8 37) 20 18 38.